Republika e Kosoves

Gjakovë

Thirrja per komitetet