Republika e Kosoves

Istog

Biografia Personale

 

Emri: Alferd                                                 

Mbiemri: Tahirsylaj

Data e lindjes: 

Profesioni/Edukimi: Master në Menaxhim Mjedisi – Tetor 2016 –Shkurt 2020.

Universiteti i Haxhi Zeka, Fakukteti i Menaxhimit në Turizen, Hotelieri dhe Mjedis

 Bachelor në Agroekologji dhe Agromjedis, Tetor 2013 – Shtator 2016

Fakulteti i Agrobiznesit,

Pejë

Karriera e Punës:

 

 

Menaxher Operativë K.R.M “AMBIENTI”ISTOG nga 13.06.2019 deri më 30.06.2021.

 

   

Biografia Personale

 

Emri: Mentor                                                 

Mbiemri: Vuthaj

Data e lindjes: 06.08.1974

Profesioni/Edukimi:  Kryeshef Ekzekutiv N.P.L.’Stacioni i Autobusave” SH.A.-Istog

 

Karriera e Punës:

Sherbimi Korrektues i Kosovës – 2001-2009

Zyra Civile Ndërkombëtare – 2009-2013

Kryeshef Ekzekutiv N.P.L.’Stacioni i Autobusave” SH.A.-Istog – Aktuale