Republika e Kosoves

IstogTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
FURNIZIM ME MATERIAL PER MIREMBAJTJE TE OBJEKTEVE KOMUNALE (633-024-016-121)
633-24-3656-1-2-1
17-04-2024 08-05-2024 Detajet
RIPARIMI I RRUGEVE LOKALE TE RENDIT IV DHE SANIMI I GJENDJES NGA VERSHIMET.633-024-015-111.
633-24-3706-1-1-1
18-04-2024 28-05-2024 Detajet
NDERTIMI I STADIUMIT DEMUSH MAVRAJ FAZA IV (633-024-018-521)
633-24-4085-5-2-1
26-04-2024 16-05-2024 Detajet
BETONIMI I KANALIT TE UJITJES DEGA E TEREZISE DHE SEGMENTI 4 I KANALIT TE GOGES.projekt 2vjeqar(633-024-017-521).
633-24-4086-5-2-1
26-04-2024 17-05-2024 Detajet
BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF- VRELLË, QMF - GURRAKOC DHE AMF SARADRAN (633-024-014-121)
633-24-3474-1-2-1
09-04-2024 02-05-2024 Detajet