Republika e Kosoves

IstogTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
LOTO 1 - ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË SARADRAN LOTO 2 NDËRTIMI I RRUGËVE XHEMË AVDYLAJ DHE SELIM BRAHIMI NË SHUSHICË LOTO 3 - NDËRTIMI I RRUGËVE NË BANJE LOTO 4 - NDËRTIMI I RRUGËVE NË ISTOG LOTO 5 - NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË KALIQAN - UKAJ DHE METAJ
633-22-5907-5-2-1
16-06-2022 07-07-2022 Detajet
BETONIMI I KANALIT TE TRUBUHOCIT
633-22-5750-5-2-1
13-06-2022 04-07-2022 Detajet
SERVISIMI DHE MIREMBAJTJA E AUTOMJETEVE TE ZJARRFIKSEVE
633-22-6536-1-2-1
30-06-2022 21-07-2022 Detajet
BLERJA E PAISJEVE PER SHERBIMIN E ZJARREFIKSEVE
633-22-6477-1-2-1
29-06-2022 08-07-2022 Detajet
LOT 1 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG LOT 2 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE SARADRAN LOT 3 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE CERRCE LOT 4 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TOMOC
633-22-6576-5-2-1
01-07-2022 22-07-2022 Detajet
NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË ZONEN BIZNESORE NË BANJE
633-22-6305-5-2-1
27-06-2022 08-07-2022 Detajet
MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE PËR INFRASTRUKTURË
633-22-6174-2-2-1
24-06-2022 06-07-2022 Detajet
PAJISJA ME REKUIZITA E IEAP KOPSHTEVE - KOMUNA ISTOG
633-22-5597-1-2-1
09-06-2022 01-07-2022 Detajet