Republika e Kosoves

Istog

Vlora Vuthaj

Biografia Personale

Emri:  Vlora                                                     

Mbiemri: Vuthaj

Data e lindjes: 24.10.1981

 

Profesioni/Edukimi: Fakulteti i edukimit, programi parashkollor

 

Karriera e Punës:

Mësimdhënëse në sh.f.m.u. ,,Hysni Zajmi” Vrellë 2006 – 2007, dhe 2010 – 2023

Edukatore në kopshtin ,,Lulet e Jetës” Vrellë 2007 – 2010

Projekti “Ura qytetare” OSBE – 2005 – 2006 Istog

 Statusi familjar: E martuar      

Vendi ku jeton: Vrellë