Republika e Kosoves

Istog

Arben Kabashi

Biografia Personale

 

Emri: Arben                                                  

Mbiemri: Kabashi

Data e lindjes: 03.05.1980

Profesioni/Edukimi:  Drejtimi-Administratë Publike

 

Karriera e Punës:

Drejtor i Drejtoratit të Administratës

Viti-2022-

 

Karriera Politike:

Këshilltar  Komunal-

Viti:2013-2021

 

Trajnimet/certifikimet:                  

 LGA-

Tema:Politika Lokale

Datë:2014-2015

Gjuhë të huaja:  Anglisht       

Statusi familjar:     I Martuar    

Vendi ku jeton:    Gurrakoc