Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria e Inspekcionit

Emri: Kushtrim                                                                   

Mbiemri: Buleshkaj

Data e lindjes: 01.05.1986

 

Profesioni/Edukimi: Master i Shkencave Juridiko-Penale

 

Karriera e Punës:

AXA.Ltd- zyrtar ligjore

PAMKOS-Zyrtar per menaxhim te Projekteve

 

Karriera Politike:

Drejtore i Inspeksionit

 

Trajnimet/certifikimet:                  

 

Gjuhë të huaja:  Anglisht, Italisht;

Vendi ku jeton:   Istog .