Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria e Inspekcionit

Demë Çeta 

Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit

Lindur më 27.05.1957 në Trubuhovc ;
Përgaditja shkollore: Ing. i dipl. i Makinerisë

Kontakti:

Mob.      049/670 100

E-mail:  demeqeta@hotmail.com