Republika e Kosoves

Istog

Genc Ademaj

Genc Ademaj

Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim

Datëlindja: 29.10.1989

Kontakti:
Mob.      049/574 000

E-mail:  genc.ademaj@rks-gov.net