Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria e Bujqësisë

Lulzim Shoshi

Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi

Lindur më 02.05.1966

E- mail:  lulzim.shoshi@rks-gov.net