Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Bujqësisë, Hidroekonomi dhe Pylltari

Emri:   Astrit                                                        

Mbiemri: Hajrizaj

Data e lindjes: 28.10.1992

 

Profesioni/Edukimi:

 • Shkolla fillore ‘’Tre dëshmorët’’ – Uҫë ( Istog )
 • Shkolla e mesme profesionale ‘’ Mithat Frashëri ‘’, drejtimi – Informatikë, Gurakoc ( Istog ) 2008 – 2012
 • Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ Fakulteti i Mjekësisë (Drejtimi Infermieri )- Bachelor 2013 – 2016

Karriera e Punës:

 • Infermier në Njesinë Shëndetësore të Burgut të Dubravës (NjShB) – Istog, janar 2018 – mars 2022

 Karriera Politike:

 • Nënkryetar i Rinisë Demokratike të Istogut gjatë viteve 2013 – 2017
 • Kandidat për asamble komunale nga radhët e PDK-së në zgjedhjet lokale të mbajtura në vitin 2017
 • Anëtarë i Këshillit Drejtues të PDK-së, dega në Istog 2019 – 2022
 • Anëtar i Kuvendit Komunal të Istogut nga radhët e PDK-së ( mars- nëntor 2021 )
 • Kandidat për asamble komunale nga radhët e PDK-së në zgjedhjet lokale të mbajtura në vitin 2021

Trajnimet/certifikimet:  

 • Trajnimi për avancim të vazhdueshëm profesional
 • Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse
 • Përpunimi i kontaktit për sëmundje të TB-së
 • Trajnimi për procedurat e punës në laborator

Gjuhë të huaja:

Gjuha angleze

Statusi familjar:         

I martuar

Vendi ku jeton:   

Istog, rruga “ Ramë Alihajdari “  .