Republika e Kosoves

Istog

Komitetet

Kuvendi i Komunës, në bazë të neneve: 52 dhe 53 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr.03/L-040 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr.28/2008) ka formuar:

I.Komitetin për Politikë dhe Financa në përbërje prej 7 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:

 1. Enver Rugova , Kryesues i Kuvendit të Komunës, Kryesues,
 2. Hajrush Shoshi, nga radhët e LDK-së, anëtar
 3. Liridona Lajqi, nga radhët e LDK-së, anëtare,
 4. Faruk Kabashi, nga radhët e LDK-së, anëtar,
 5. Ardita Idrizaj , nga radhët e AAK-së, anëtar,
 6. Ajshe Metaj, nga radhët e AAK-së, anëtar dhe
 7. Niman Beqiraj, nga radhët e LVV-së, anëtar.

II.Komiteti për Komunitete

Komiteti për Komunitete ka përbërje prej 7 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:

 1. Melis Smakic, nga radhët e GIBI, anëtar,
 2. Dula Karishik , nga komiteti boshnjak , anëtar,
 3. Afrim Istrefaj, nga radhët e komunitetit egjiptian, anëtar,
 4. Radenko Belosevic, nga radhët e komunitetit serb, anëtar,
 5. Arta Balaj, nga radhët e LDK-së, anëtare,
 6. Nexhmedin Balaj, nga radhët e AAK-së, anëtar,
 7. Lavdije Bujupaj , nga radhët e LVV-së, anëtar