Republika e Kosoves

Istog

Naim Behlulaj

Datëlindja: 18.04.1981

Pëgatitja shkollore: Magjister i historisë