Republika e Kosoves

Istog

Nënkryetari

Emri: Agim

Mbiemri: Ademaj

Të dhëna personale

  • I lindur më 05.03.1962 në Istog
  • I martuar

Arsimimi

  • Fakulteti Juridik

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1987-1991, jurist në KK të Istogut
  • 2010-2013, nënkryetar i Komunës së Istogut
  • 2014-2017, deputet në Parlamentin e Kosovës

Adresa

  • Istog

Telefoni

  • 044-205-382