Republika e Kosoves

Istog

Nënkryetari

Emri: Lulzim

Mbiemri: Blakaj

Data e lindjes: 05.12.1960

Vendi i lindjes: Istog

Pergatitja shkollore: Diplomoi në Fakultetin Juridik, në vitin 1985, në Universitetin e Prishtinës

tel. 039 20043801, 049 766 410

e-mail: lulzim.blakaj@ks-gov.net

Lulzim (Bajram) Blakaj, Shkollën fillore dhe të mesme në Istog .
Diplomoi në Fakultetin Juridik, në vitin 1985, në Universitetin e Prishtinës.
Prej vitit 1986-1990 ka punuar në ish –komunën e Istogut, nga viti 2000 e deri në muajin shtatorë sekretar këshillit komunal dhe më vonë ,sekretarë I KK-Istog deri në emërimin si Nënkryetar i komunës. martuar. Baba i 4 fëmijëve , 1 vajze dhe 3 djemve