Republika e Kosoves

Istog

Kryesues i Kuvendit

Biografia Personale

Emri: Enver                                                           

Mbiemri: Rugova

Data e lindjes: 24.03.1968

Profesioni/Edukimi: Fakulteti Ekonomik, “Universiteti i Prishtinës”

 

Karriera e Punës:

Udhëheqës i sektorit të Financave në Komunën e

Istogut 2003-2007;

Sektori mikro-financiar në organizatën Amerikane “World Relief”  2007-2014;

Këshilltar Komunal dhe Anëtar i Komitetit për Politikë dhe Financa 2007-2021;

Drejtor i Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 2018-2021;

 

Karriera Politike:

Anëtar i Kryesisë së LDK-së Dega në Istog;

 

Trajnimet/certifikimet:                  

I certifikuar në shumë programe nga trajnime të ndryshme rreth politikave ndërkombëtare, integrime evropiane, hartime të programeve politike dhe programeve zgjedhore të cilat janë të nevojshme dhe hyn në punë tani.

Pjesëmarrës në konferenca ndërkombëtare të organizuara nga GIZZ, NDI, OSCE, DEMOS etj.

 

Gjuhë të huaja:          Angleze dhe Serbo-Kroate;

Statusi familjar:         I martuar dhe ka tre fëmijë;

Vendi ku jeton:          Fshati Cerrcë, Komuna Istog.