Republika e Kosoves

Istog

Zenel Shatri

Datëlindja: 11.03.1955

Pëgatitja shkollore: Specialist i infektologjisë