Republika e Kosoves

Istog

Detajet e Tenderit

FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121)
633-24-2438-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
18-03-2024
Data e mbylljes së tenderit:
08-04-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-03-18T00:44:00
Vlera e kontratës:
10000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 10000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
AWA SH.P.K. FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 4600 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 2362.5 EUR
N.T. "Agimi- De" FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 3069 EUR
" INFINITT " SH.P.K. FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 3676 EUR
" A.R.F." SH.P.K. FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 3333 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121) 3645 EUR