Republika e Kosoves

Istog

Detajet e Tenderit

ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521)
633-24-3243-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
04-04-2024
Data e mbylljes së tenderit:
25-04-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-04-04T01:17:00
Vlera e kontratës:
25000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521) 25000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"AXIS G.C.W." SH.P.K. ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521) 19860 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGRO NISI SH.P.K.; FIDANI L SH.P.K. ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521) 14126 EUR
" SIB " SH.P.K. ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521) 23860 EUR
" GURI GROUP " SH.P.K. ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521) 16536 EUR
Te Aleni SH.P.K. ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521) 23800 EUR