Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e 9-të e rregullt e Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës.

2022/11/18 - 9:59

Mbledhja do të mbahet më: 29.11.2022, e Marte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

 

 R  E  N  D        D  I  T  E:

 

  1. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  3. Shqyrtimi dhe Miratimi i Draft – Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023,
  4. Shpallja në diskutim publik e Projekt – Rregullores për Kategorizimin E Klubeve Sportive,
  5. Shpallja në diskutim publik e Projekt – Rregullores për Organizimin dhe Bashkëpunimin e Komunës me Fshatra, Vendbanime dhe Lagje Urbane në Territorin e Komunës së Istogut,
  6. Shpallja në diskutim publik e Projekt – Rregullores për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba,
  7. Zgjedhja e Komitetit Konsultativ për Persona me Nevoja të Veçanta ,
  8. Njoftim me Planin Operativ Emergjent – Istog 2022,
  9. Shqyrtimi dhe Miratimi i Planit tre vjeçar për banim Social në Komunën e Istogut.

 

 

Kryesuesi i Kuvendit

Enver Rugova