Republika e Kosoves

Istog

Andi Xhuraj

Datëlindja: 20.07.2000

Përgatitja shkollore:Shkenca Politike