Republika e Kosoves

Istog

Valbone Demaj

Datëlindja: 09.09.1972

Përgatitja shkollore: Shkolla e mesme ekonomike