Republika e Kosoves

Klinë

Fshatrat

Fshatrat e Komunës së Klinës janë:
1. Berkovë
2. Binxhë
3. Bokshiq
4. Budisalc
5. Çabiq
6. Caravik
7. Deiq
8. Dobërdol
9. Dollc
10. Dollovë
11. Dranashiq
12. Drenoc
13. Dresnik
14. Dugajevë
15. Dush
16. Dush i Vogël
17. Gjurgjevik i Madh
18. Gjurgjevik i Vogël
19. Gllarevë
20. Grabanicë
21. Grabc
22. Gremnik
23. Jagodë
24. Jashanicë
25. Jelloc
26. Kërrnicë
27. Klinafc
28. Këpuz
29. Krushevë e Madhe
30. Krushevë e Vogël
31. Leskoc
32. Nagllavë
33. Përçevë
34. Pjetërq i Epërm
35 .Pjetërq i Poshtëm
36. Pograxhë
37. Qeskovë
38. Qupevë
39. Radulloc
40. Ranoc
41. Resnik
42. Rixhevë
43. Rudicë
44. Sferkë
45. Shtupel

46. Siqevë
47. Stupë
48. Ujmirë
49. Videjë
50. Volljakë
51. Zabërgjë
52. Zajm
53. Zllakuqan

54.Shtaricë