Republika e Kosoves

Istog

Rregulloret

Rregulloret e Kuvendit Komunal mund t’i gjëni në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.