Republika e Kosoves

Istog

Udhëheqësja e ZL

Zekije SUTAJ

Udhëheqëse e Zyrës Ligjore

E lindur: në fsh.Studenicë, me vendbanim në fsh.Carrallukë, Komuna e Istogut;

Përgatitja shkollore:  Fakulteti Juridik, Provimi i Jurisprudencës
Numri kontaktues:

Fiks:    03820043821

Mob:     044268229

              049766407
E-mail:  zekije.sutaj@rks-gov.net

               zekija_s@hotmail.com