Republika e Kosoves

Istog

Udhëheqësi i Zyrës për IE

Muhamet Gusturanaj

Udhëheqës i Zyrës për Integrim Evropian 


Lindur më
 29.09.1957 në Istog
Përgaditja shkollore:
Fakulteti Filozofik; Dega-Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Më kontaktoni:
Mob.     044 218 936
049 766 403
E-mail:  muhamet.gusturanaj@rks-gov.net;
mgusturanaj@hotmail.com