Opština Gračanica

Opština Gračanica je formirana po zakonu o administratrativnim granicama opština 20. februara 2008. godine. Nakon održanih izbora, 15. novembra 2009. godine, zvanično opština Gračanica postoji od 29.12.2009. godine kada je održana inauguraciona sednica Skupštine Opštine Gračanica.
Opština Gračanica se prostire na centralnom delu Kosova gde se graniči na severu sa opštinom Priština, na jugu sa opštinom Lipljan i na zapadu sa opštinom Kosovo Polje.
Teritorija opštine Gračanica obuhvata površinu od 131,25 km2.
U skladu sa Zakonom o administrativnim granicama ova opština se sastoji iz sledećih katastarskih zona: Badovac, Batuse, Čaglavica, Dobrotin, Gračanica, Donja Gušterica, Gornja Gušterica, Laplje Selo, Lepina, Livadje, Preoce, Skulanevo, Sušica, Suvi Do, Radevo i Ugljare.
Opština Gračanica ima oko 25.000 stanovnika čija je struktura multietnična, od toga 85.7 % Srba, 3,7 % Albanaca i 10,6% Roma, Aškalija, Egipćana i drugih.
Opština Gračanica se prostire na istočnom obodu kosovske kotline, tamo gde se blago izdižu ogranci Valetina i nešto strmije ogranci Staževca na reci Gračanki i na zapadu do Sitnice. Gračanica se nalazi na nadmorskoj visini od 570 metara i deo je tektonske kotline koja se duž raseda spustila sredinom tercijera. 
Gračanica je poznata po istoimenom manastiru Gračanica.
Manastir Gračanica je jedan od najlepših spomenika srednjovekovne kulture iz XIV veka. Podigao ga je kralj Milutin između 1315. i 1321. godine kao poslednju od četrdeset dve crkve koje je sagradio tokomsvoje vladavine. Kao i drugi manastiri kralja Milutina, Gračanica je bila i ostala simbol ponosa svog naroda, održavajući ga u životu u teškim vremenima. Nalazi se na spisku Uneskove Svetske baštine.   
Gračanica je poznata po reci Gračanki koja protiče pored manastira Gračanica i dalje kroz naselja Laplje Selo, Preoce, Gornje Dobrevo odakle se uliva u  reku Sitnicu. Reka Gračanika izvire ispod same brane Gračaničkog jezera i teče pored jalovišta Rudnika Kišnica. 
U blizini Gračanice nalazi se Gračaničko jezero. Iz ovog jezera se pijačom vodom snabdeva više mesta na centralnom Kosovu, uključujući Prištinu, Gračanicu i ostala naseljena mesta. Brana na jezeru je podignuta 1966.godine i njenom izgradnjom raseljeno je Novo Selo, mesto koje nekada bilo nastanjeno srpskim stanovništvom, a  nalazilo se na teritojiji gde se danas nalazi jezero.
Formiranjem nove opštine građani srpske, romske i ostale nacionalnosti koje žive na ovom prostoru dobili su velike mogućnosti za zapošljavanje kao i za povećanje standarda ljudi koji žive u novoj opštini