Mirësevini në Kllokot 

 

Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

 

Lajme

Eshtë mbajtur takimi i dytë i rregullt i Grupit Joformal të Grave
21 maj 2015
1.jpgAnëtaret e gjinisë më të bukur Grupi Joformal I Grave(G-FJG) me datë 20.05.2015,kanë mbajtur takim në ambijentete e ,,Shtëpisë së Kulturës’’ në Kllokot duke filluar në orën 13:00,takimi I dytë I regullt nga rizgjedhja e Grupit Joformal të Grave(G-FJG) E CILA FUNKSIONON NË TERITORIN E KOMUNËS Kllokot-Vërbovcë.

Takimin e G-JFG  e përfaqësoi zonjusha Tanja Nisic.

Me rastin e takimin u shëyrtua hartimi tani më vec I aprovuar Rregullorës mbi punën e Grupit Joformal të Grave. Në takim anëtaret e këtij grupi dhanë sygjerimet dhe mendimet e tyre dhe në fund në plotmëni  pranuan Rregulloren e cila në të ardhmën do të aplikohet si akt nënligjor me rastin e mbajtjeve të takimeve të Grupit joformal të grave. Ky grup I Grave ka krijuar aktivitetet dhe veprimet e saja bëhet fjalë për përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e Grave në të gjitha sferat e jetës shoqërore.

më shumë...

SEANCA E PESTË E REGULLT TË KUVENDI KOMUNAL NË 2015
21 maj 2015
Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc,

Zyra e Kuvendit Komunal Kllokot-Vërbovc ka thirrur seancën e pestë të rregullt të Kuvendit e cila do të mbahet me datë :29.05.2015 vj. në sallën e Kuvendit duke filliar nga ora 11:00.

Me këtë rast njoftohen qytetarët se kjo seancë është e hapur për public dhe pjesëmarrja e tyre është e rëndësisë së madhe bëhet fjalë për transparencën e Kuvendit komunal. Në seancë do të shqyrtohen qështjet të cilat janë në interest ë madh për qytetarët. më shumë...

Seanca e pestë e rregullt i Komisionit për politikë dhe financa në vitin 2015
21 maj 2015
Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc,

Zyra e Kuvendit Komunal më vitin 2015 thirri seancën e pestë të rregullt të Komisionit për politikë dhe financa e cila është planifikuar të mbahet më datë : 28.05.2015 vj.në sallën e Kuvendit me fillim nga ora 11:00,dhe me atë rast pasi që seanca është e hapur për public ftohen të gjithë qytetarët e komunës të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seancë bëhet fjalë për transparencën tonë dhe informimin për fublikun.  më shumë...

Seanca pestë e Komisionit për komunitete në 2015
13 maj 2015
Logo-Klokot.pngZyra e Kuvendit komunal ka caktuar seancën e tretë të rregullt të Komisionit për Komunitete e cila planifikohet të mbahet me datën :22.05.2015 vj.në sallën e Kuvendit komunal duke filluar në orën 11:00 me rendin e ditës të shënuar më poshtë,I cili është në interest ë qytetarëve dhe me atë rats bëhet fjalë për transparencën e Kuvendit komunalo ndaj qytetarëve ,ftohen të gjithë qytetarët të cilët dëshirojnë që në cilësinë e vëzhguesit të marrin pjesë në seancë e cila është e rëndësisë së madhe,sespe seanca është e hapur për publikun.   më shumë...

Fondation Kosovo Luxembourg fton qytetarët e komunës Kllokot-Vërbovc të aplikojnë për bizneset egzistuese dhe ato fillestare
07 maj 2015

Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc,

Me këtë rast Ju njoftojmë që të aplikoni për përkrahje financiare dhe teknike për bizneset ekzistuese dhe ato fillestare. Në përkrahje dhe finansim nga ana e Qeverisë së Mbretërisë së madhe të Luksemburkut dhe parterëve local,Fondation Kosovo-Luxembourg implementon projektin ‘’Gjenerimin e të hyrave’’I cili synon,ndër të tjera,përkrahje financiare – bashkëfinancimin e bizneseve ekzistuese dhe fillestare,jo më të vjetër se tre vite.
qëllimi I kësaj ftese për aplikim është dhënja e përkrahjes financiare individëve nga komunat e Kacanikut,Hani I Elezit,Vitisë dhe Kllokot-Vërbovcit, të cilët pretendojnë të hapin biznese ose të zgjerojnë atë ekzistues.

Aplikacionet me sqarime mundeni ti merrni në linkun e më poshtëm:

Verzioni Shqip i Aplikacionit:


logo-Word2007.png Udhëzuesi për Aplikim 
logo-Word2007.png Shqip - IGA Kits - Formulari për Aplikim - Bizneset Ekzistuese - Final
logo-Word2007.png Shqip IGA Kits - Formulari për Aplikim - Bizneset Fillestare - Final


Aplikacionet e plotësuara në bazë të këtij udhëzimi dorëzohen në zyrat e Foundation Kosovo-Luxembourg,jo më vonë se afati përfundimtar;26 maj 2015 në orën 16:00PËR MË SHUMË INFORMATA ,JU LUTEMI KONTAKTONI

Foundation Kosovo-Luxembourg

Tel.:            0290 310 016 
mob.           049/ 817-775 (od 09:00 do 15:00h)

Adresa:       Ul. Ejup Rexhepi 9A, 70000 Uroševac, Kosovo

       E-mail:        fisnik.beqiri@fkl-ks.org i info@fkl-ks.org
më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?