Mirësevini në Kllokot 

 

Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

 

Lajme

PREZENTIMI E PROJEKTIT ,, PARTNERS-KOSOVA ,,DHE OJQ ,, COD,,
23 mars 2015
Logo-Klokot.png

THIRRJE QYTETARE NË PREZANTIMIN E PROJEKTIT


KIST- Zhvillimi I qëndrueshëm ekonomik si formë e pajtimit të komuniteve në rajonin e Kosovës Lindore Implementuar nga OJQ “ PARTNERS KOSOVA” dhe OJQ “COD”

Projekti KIST synon të rrisë pajtimin mes grupeve të ndryshme etnike dhe grupeve te margjinalizuara përmes zhvillimit ekonomik rajonal në rajonin e Kosovës Lindore ne krijimit të infrastrukturës qëndrueshëm për mbështetjen e bizneseve dhe duke mundësuar krijimin e bashkëpunimit mes kompanive dhe brendeve rajonale nga rajoni i Kosovës Lindore.


Takimi do të mbahet në Shtëpinë e kulturës në Kllokot me datën 25.03.2015  duke filluar nga ora 11:00  më shumë...

Aplikoni për projektet pranë USAID-it të cilën e zbaton CDF
19 mars 2015
Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovcë

Zyra për informim public, me këtë rast ju njofton  Juve që mund të aplikoni për projekte ideore të cilat i financon USAID-I në programin e saj ,, Ta ndërtojmë Kosovën së bashku,Zgjidhjet Lokale’’ (AKT-LC),KURSDE ZBATIMIN E BËN Fondi për zhvillimin e komuniteve në Kosovë ( CDF).
Ju lutem të shfrytëzoni afatin eps ekonkursi për projekte është I hapur nga data e fillimit të dorëzimit të aplikacioneve : 05 Mars 2015 ,deri në kohën e mbylljes së dorëzimit të aplikacioneve : 10 Prill 2015 në orën 15:30.
Nëse keni ide për projektimin e biznesit ose dëshironi ta zgjeroni atë ekzistues ,atëherë bashkangjitjuni programit,, ,,Ta ndërtojmë Kosovën së bashku-zgjidhje lokale,,e cila ofron mundëzinë për kredi të pakthyeshme,në vlerë prej 6,000 dollarë amerikan  për mikro bizneset si dhe kredi të pakthyeshme për biznese të vogla dhe të mesme në vlerë prej 25,000 dollarë amerikan.

Format elektronike mund ti dërgoni në
grants@kcdf.org, kurse origjinalin e dokumentacioni personalisht në Prishtinë në adresën :
USAID Advancing Kosovo Together-Local Solution (AKT-LS)
Sejdi Kryeziu 16, 10000 Prishtinë,Kosovë.

 

Për më shumë informata vizitoni ëeb faqen e internetit : www.kcdf.org/akt-ls
tel.+381 0 38 249 677
tel.+381 0 38 249 678
tel.+381 0 38 249 679

më shumë...

Seanca e tretë e rregullt e Kuvendit komunal në vitin 2015
19 mars 2015
Logo-Klokot.png

Të nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovcë,

 Zyra e Kuvendit Komunal Kllokot-Vërbovcë,ka thirur seancën e tretë të rregullt të Kuvendit e cila do të mbahet me datë : 30.03.2015 vj. në sallën e Kuvendit duke filluar nga ora 11:00.

Qytetarët me këtë rast njoftohet se kjo seancë është e hapur për publikun dhe pjesëmarrja e tyre është e rëndësisë së madhe bëhet fjalë për transparencën e Kuvendit komunal. Në seancën e kuvendit do të shqyrtohen cfështjejt të cilat janë interes i madh për qytetarët.  më shumë...

Seanca e tretë e regulltë komisiomi për politik dhe financa
17 mars 2015
Logo-Klokot.png Të nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovcë,

Zyra e Kuvendit Komunal sipas planit të punës së saj për vitin 2015 ka caktuar seancën e tretë të rregullt të Komisionit për politikë dhe financa e cila është e planifikuar të mbahet me datë : 26.03.2015 në sallën e Kuvendit me fillim në orën 11:00 dhe me këtë rast pasi që seanca është e hapur për publikun ftohen të gjithë qytetarët e komunës të cilët dëshirojnë të marrin pjesë ,për transparencë dhe informim në marrëdhje me publikun.


më shumë...

Seanca e tretë e rregullt e Komisionit për Komunitete në vitin 2015
16 mars 2015
Logo-Klokot.pngZyra e Kuvendit komunal ka caktuar seancën e tretë të rregullt të Komisionit për Komunitete e cila planifikohet të mbahet me datën :24.03.2015 vj.në sallën e Kuvendit komunal duke filluar në orën 11:00 me rendin e ditës të shënuar më poshtë,I cili është në interest ë qytetarëve dhe me atë rats bëhet fjalë për transparencën e Kuvendit komunalo ndaj qytetarëve ,ftohen të gjithë qytetarët të cilët dëshirojnë që në cilësinë e vëzhguesit të marrin pjesë në seancë e cila është e rëndësisë së madhe,sespe seanca është e hapur për publikun.  më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?