Mirësevini në Kllokot 


Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

QYTETARË SHKARKONI DOKUMENTIN 

Pdf.bmp E drejta për tu informuar për punën e 
Komunës suaj 

Pdf.bmp Kërkesë për qasje në dokumente publik


 

Lajme

DEMOS granti për komunën e Kllokot-Vërbovcit
23 shtator 2015

IMG_0902.jpgKomuna e Kllokot-Vërbovcit përmes kriterijumeve në kuadër të projektit DEMOS,ka fituar grantin në vlerën totale prej 22.000.00€ për menagjimin financiar në kategorinë ( aprovimin e rekomandimeve të auditorit general dhe grumbullimin e tatimin në pronë).

Vlera egranteve është caktuar në varësi të nxënësve të Komunës që do të vlerësohet në bazë të të dhënave të Misitrisë së Vetqeversijes Lokale,Ministrisë së Financave,Zyrës së auditorit kryesor në fushat: menagjimin financiar ( aprovimin e rekomandimeve të auditorit general dhe grumbullimin e tatimin në pronë); demokracia locale (Raportimi kryetari në seancat e Kuvendit Komunal dhe botimi i akteve të Kuvendit);sherbimet publike( shërbimet në fushën e menagjimit të mbeturinave,hapsirat publike dhe transportit komunal).

Më herët komuna e Kllokot-Vërbovcit nga ana e projektit DEMOS,të cilën e finaqncon Qeveria Zvicerrane I është dhenë grati në vlerë prej 22.000€,për projektet komunale në vitin 2015. Ato mjete Komuna ika shfrytëzuar në projektin ndërtimi I tortuareve.

Grantet janë prezantuar në ceremoninë e mbajtur më datë 22.09.2015 vj, në organizmin e Ministrisë së Vetqeverisjes Lokale dhe Zyrës Zvicerrane për bashkëpunim në Kosovë. Programi DEMOS ( për decentralizim dhe përkrahje të komunave) e zbaton HELVETAS Sëiss Intercooperation ne Kosovë.  më shumë...

Seanca e nëntë e rregullt e Kuvendit
21 shtator 2015

Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc,

Kësaj radhe ju njoftojmë që do të mbahet  seanca e nëntë e rregullt e Kuvendit  e cila është paralajmëruar për datë 29.09.2015 vj.dhe me këtë rast ftoheni që të merrni pjesë në seancë,sepse senaca është e hapur për public. Seanca do të mbahet në Sallën e Kuvendit Komunal në Kllokot dhe fillon në orën 11:00.

më shumë...

Seanca e nëntë e regull e Komitetit për Politikë dhe Financa
21 shtator 2015
Logo-Klokot.png

Njoftohen qytetarët e Komunës Kllokot-Vërbovc,

Me datë 28.09.2015 vj.do të mbahet seanca enëntë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa në sallën e Kuvendit duke filluar nga ora 10:00. Me këtë rast ftohen të gjithë qytetarët që të marrin pjesë në seancën,bëhet fjalë për transparencë,sepse seanca është ehapur për publik.

më shumë...

Seanca e nëntë e rregullt e Komitetit për komunitete
21 shtator 2015
Logo-Klokot.png

Të nderuar qytetaqrë të komunës Kllokot-Vërbovc,

Me këtë rast ju njoftojnë që me datën 25.09.2015 vj. do të mbahet seanca e nëntë e rregullt e komitetit për komunitete në vitin 2015 në ambijentet e sallës së Kuvendit duke filluar nga ora 11:00 .

Bëhet fjalë për transparencën e komunës dhe Kuvendit,në seanca mund të marrin pjesë si vëzhgues të gjithë qytetarët e komunës. Seanca është e hapur për publikun.  më shumë...

Debat publik i organizuar të Kuvendit Komunal lidhur me buxhetin e komunës për vitin 2016
11 shtator 2015
Logo-Klokot.png

Të nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc

Zyra e Kuvendit Ju njofton se në bazë të Planit Aksionar për Transparencë dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e planifikimit të pregaditjes së buxhetit komunal për vitin 2016 do të mbahet debat publik lidhur me hartimin e buxhetit komunal, dhe I cili si hartimk I pregaditur dhe I pranuar nga ana e drejtorisë për ekonomi buxhet dhe financa.

Debate publik do të mbahet me datë 18.09.2015 në sallën e Kuvendit duke filluar nga ora 10:00. Ky debat publik organizohet nga ana e organit legjislativ të komunës,gjegjësisht një debat publik i ndarë nga qeverisja ekzekutive lidhur me buxhetin e komunës për vitin 2016.

Debatin do ta udhëheq kryesuesi i Kuvendit të Komunës me delegatët.  më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?