Mirësevini në Kllokot 

 

Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

 

Lajme

DONACION NGA UNMIK-u KOMUNËS SË KLLOKOT-VËRBOVCIT
23 janar 2015
 image002.jpgKomuna e Kllokot-Vërbovcit ka përfituar donacion nga UNMIK-u 

Duke ju falënderuar bashkpunimit shumë vjeqarë me organizatën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë , UNMIK-u , Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim është përfituese e një Autoveture të tipit Gjip –TOYOTA  dhe tre Llaptop .

Komuna e Kllokot-Vërbovcit është mirnjohëse për këtë donacion dhe është e gatshme për bashkpunim të tutjeshëm me këtë Organizatë.

Përfaqësuesit e zyrës për kominitete dhe kthim kanë cekur se bashkpunimi me këtë organizatë daton që në kohërat e më hershme dhe është  njohur për qytetarët me  prej prezencës e saj në Kosovë përmes Komunës së Vitisë  si komunë Amë , gjegjësisht Zyra Lokale për Komunitete dhe Kthim . Shumë mbështetje janë përfituar nga bashkpunimi shumvjeqarë në kuptim të ndihmës të familjeve  të riatdhesuara rrerth ndërtimit të shtëpive ose edhe me paisje të mobileve , angazhimin e gjetjes së donacioneve dhe ofrimin e ndihmës në koordinim me organet e sigurisë për të arritur kthime reale të familjeve të zhvendosura .

Komuna Kllokot-Vërbovc i është falënderuese UNMIK-ut , sepse edhe në të ardhmen do të ketë mundësi kryerjen efikase të detyrave dhe aktiviteteve zyrtare të Komunës dhe zyrës për Komunitete dhe Kthim .    

IMG_0267.jpg IMG_0269.jpg më shumë...

E HAPUR QENDRËN INFORMATIVE KOMUNALE PËR BUJQËSI NË KLLOKOT
23 janar 2015
 IMG_0248.jpgTë nderuarë Qyetetarë të Komunës Kllokot/Vërbovc ,


Me datën : 20.01.2015 në lokalitetin e ndërtesës ku është e vendosur drejtorija për Bujqësi , Pylltari dhe Hidroekonomi në fshatin Kllokot është hapur zyra shërbimit kshëllimor për bujqësi dhe zhvillim rural , gjegjësisht Qendra Komunale informative .

Me rastin e hapjes së kësaj zyreje ishte prezent Kryetari I Komunës z.Srtecko Spasic , drejtori I Bujqësisë , pylltarisë dhe hidroekonomisë z.Svetozar Naskovic , Udhëheqësi I projektit të BE-së z.Rus Bul, Drejtor I drejtorisë së shërbimit kshëllimor dhe dhe shërbimeve teknike MBZHR  z.Hysen Thaqi si dhe Qytetarë të Komunës .

Qëllimi I hapjes së Qendrës informuese (QIK) për bujqësi është dhënja e shërbimeve dhe  këshillave bujqësore edhe për palët tjera të interesuara .

Qendra Informuese Komunale (QIK )ofron infrastrukturë fizike nëpër mes të cilës arrihet nivelizimi I standardeve profesionale të këshillave dhe kushteve të performancës së shërbimeve Komunale , duke mundësuar Këshilltarit Komunal për bujqësi që :

-    të bashkpunoi dhe dhe të prezntoi në të gjitha shërbimet kshëllimore dhe aktivitetet e donatorëve të cilat I koordinon Drejtorija e shërbimeve  Teknike kshëllimore (DSHKT).

-    Të jetë përgjegjëse për  zbatimin e planit të Zhvillimit Rural për Bujqësi ( ZHPRB) për vjetin 2014-2020 , strategjia e shërbimit kshëlimor për vitin 2012 -2016 Ligjit për Shërbimë kashëllimore për Bujqësi dhe zhvillim Rural dhe udhëzimet administrative .

më shumë...

SEANCA E PARË E KUVENDIT NË VITIN 2015
23 janar 2015
Logo-Klokot.png Të nderuar qytetarë të komunës Kllokot- Vërbov,

Në bazë të planit të punës së Kuvendit për vitin 2015,zyra e Kuvendit ka caktuar seancën e parë të rregullt të Kuvendit e cila do të mbahet me datën:30.01.2015 vj.në sallën e Kuvendit në Kllokot me fillim nga ora 11:00,dhe me këtë  rast ftohet të gjithë qytetarët pa marrë parasysh nacionalitetin fetar dhe kombëtar të cilët jetojnë në teritorin e komunës të marrin pjesë në seancë.

më shumë...

SEANCA E PARË E KOMISIONIT PËR POLITIKË DHE FINANCA NË VITIN 2015
23 janar 2015
 Logo-Klokot.png

SEANCA E PARË  E KOMISIONIT PËR POLITIKË DHE FINANCA NË VITIN 2015

 

Të nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vrbovcë,

 

Zyra e Kuvendit Komunal Kllokot-Vërbovc,me këtë rast Ju njofton  që me datë 30.01.2015 vj.do të mbahet seanca e parë e rregullt e Komisionit për politikë dhe financa në vitin 2015  në sallën e Kuvendit në Kllokot duke filluar në orën 10:00 .

Seanca është e hapur për publikun.

Ka të bëjë me transparencën e Kuvendit ,qytetarët mund të prezantojnë në seancë dhe me këtë I japin rëndësi të madhe seancës para marrjes së venimeve të Kuvendit.

më shumë...

Filmi dokumentar për të drejtat e përdorimit të gjuhëve në Kosovë
21 janar 2015
 Logo-Klokot.pngTë nderuar qytetarë të Komunës Kllokot-Vërbovc,

 

Zyra komunale për informim public pranë komunës Kllokot-Vërbovc,me këtë rast iu drejtohet që në likun e cekur   https://www.youtube.com/ëatch?v=rlzvpf68fgw&feature=youtu.be

mundeni ta shikoni filmin dokumentar me titullin: ,, Të drejtat Gjuhësore në Kosovë- Zyra e Komisionit për të drejtat e gjuhës,, Ndoshta jeni të informuar me këtë që kjo zyrë promovon të drejtat e gjuhës në Kosovë si dhe shërbimin e punës së zyrës së Komisionerit të gjuhës dhe mbrojtjen e të drejtës së gjuhës.
Promovimi I filmit dokumentar është I financuar nga ana e OSBE-së në mënyrë që të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për të drejtat gjuhësore në Kosovë, mekanizmi për mbrojtjen e të drejtave dhe detyrimet e autoriteteve publike për të dërguar një kuadër ligjor që rregullon çështjet e gjuhës.

 

Ju lutemi të nderuar qytetarë të ndiqni procesin në mënyrë që të shikoni videon e filmit dokumentar:

- selektojeni linkun:  
  

https://www.youtube.com/ëatch?v=rlzvpf68fgw&feature=youtu.be
 

- në anën e majtë të mausit kopjojeni dhe vendoseni në faqen tjetër të web-faqes dhe dokumenti do të Ju paraqitet në youtube.com.në formatin e videos.

 

Filmi dokumentar zgjat 15 minuta e disa sekonda.

 

Faleminderit për shpenzimin e vlefshëm të kohës suaj.

më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?