Mirësevini në Kllokot 


Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

QYTETARË SHKARKONI DOKUMENTIN 

Pdf.bmp E drejta për tu informuar për punën e Komunës
       suaj
 

Pdf.bmp Kërkesë për qasje në dokumente publik


 

KONTAKTI TELEFONAVE DHE E-MAIL ADRESAVE PUNTORËS KOMUNA KLOKOT-VËRBOVCË  
    
Excel-icon.png Lista telefonave dhe e-mail adresave të zyrtareve me poste
         politike dhe antarëve të Komiteteve  
 

Lajme

DEBATI PUBLIK ME QYTETARËT LIDHUR ME KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE PËR PERIUDHËN E VITIT 2016-2018
26 qershor 2015
IMG_0565.jpgQytetarët e komunës Kllokot –Vërbovc kanë prezantuar në debatin public me datë :26.06.2015  e  ( Premte ) në orën 15:00 në ambijetet e ,,Shtëpisë së Kulturës’’ në Kllokot ,ku zyrtarët e komunës nga drejtoria për ekonomi ,buxhet dhe financa prezantuan dokumentin ,,KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PËR PERIUDHËN 2016-2018 ‘’.  më shumë...

U nënshkrua kontrata ,,Ndërtimi I trotuarit në fshatin Vërbovc’’
23 qershor 2015
Picture-005.jpgTë nderuar qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc,

 

Kryetari I komunës zotëriu Srecko Spasic ka nënshkruar projektin në emër të komunës me partnerët USAID AKT programin me emrin ,,Ndërtimi I trotuarit në fshatin Vërbovc’’ I cili do të implementohet deri në Gusht të vitit 2015 në lokacionin pranë varresave ortodokse serbe  rreth fshatit Vërbovc.

Ky projekt është I përkrahur nga ana përfaqsuesi I komuniteteve,kurse komplet vleta e projektit është 53,0000.00 € ,nga kjo vlerë përkrahje kanë dhënë partnerët e komunës  program USAID AKT  në vlerë prej 42,600.00€ deri sa komuna ka participuar me 10,600.00 €.

më shumë...

Fondacioni Kosova Luxembourg jep njoftim
23 qershor 2015
Logo-Klokot.pngI lusim aplikantët ta verifikojn listën të cilën e ka bërë Fondacioni Kosova Luxembourg,dhe e cila është gjindet në ndërtesën e komunës në Kllokot,të gjithë emrat të cilët janë cekur nëlist kanëkaluar fazën e parë të aplikimit është e nevojshme të marrin pjesë në trajnime/seminare, të cilan janë të obligueshme në mënyrë që të fitohet e drejta përaplikim në fazëne dytë(finale).

Seminari do të mbahet nga data 22.06.2015-24.06.2015,në Restoran ,,Redoni’’-Ferizaj duke filluar nga ora 09:00.

Për mëshumë informata mund të drejtoheni në komunën e Kllokotit tek Srdjan Vesic.

më shumë...

DEBAT PUBLIK NJOFTIM PËR PUBLIKUN
23 qershor 2015
Logo-Klokot.png

Të nderuar  qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit ju lutemi që të merrni pjese në numër sa më të madh me datë 26.06.2016 vj. e               ( Premte) në orën 15:00 në ambijentet e,, Shtëpisë së Kulturës’’ në Kllokot, ku do të mbahet DEBAT PUBLIK me temën lidhur me ,,KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE PËR VITIN 2016-2018’’.

Të gjithë qytetarët e inteëresuar të cilët do ti përgjigjen ftesës munden të japin kontributin me sygjerime rreth pregaditjes së listës së projekteve kapitale për kornizën afatmesme buxhetore për vitin 2016-2018 e cila do të propozohen në seancën e Kuvendit dhe nga e cila projektet do të realizohen nga buxheti I komunës ose donacionet.

Me shpresën se do ti përgjigjeni ftesës sonë publike,kesaj radhe si dhe përmes veb faqes së komunës Ju njoftojmë dhe paraprakisht Ju falemderojmë në ndarjen e kohës suaj të vlefshme.

 

 

Departamenti për ekonomi,buxhet dhe financa 
më shumë...

Seanca e Gjashtë e regullt e Kuvendirt Komuna Kllokot/Vërbovc në 2015
19 qershor 2015
Logo-Klokot.png

Të nderuar  qytetarë të Komunës Kllokot/Vërbovc ,

Ju njoftoim se seance e gjashtë e rregullt e Kuvendit Komunal është caktuar me datë 29.06.2015 e cila do të mbahet në Sallën e Kuvendit Komunal në Kllokot duke filluar nga ora 11:00 . Me këtë rast ju ftojm për arsy të transparencën e Komunës tonë , sepse séance është e hapur për publikun në mënyrë që të merrni pjesë në seancë e cila është e rëndësisë së veqantë , sepse do të propozohet për  miratim të dokumenteve të rëndësishme të cilat janë në interesin tuaj.  më shumë...

 
 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?