Skupština opštine
Skupština opštine je najviši predstavnički organ opštine koju neposredno biraju građani u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.
 
Svi građani opštine mogu biti kandidati u Skupštini opštine pod uslovom da ispunjavaju zahteve predviđene Zakonom o lokalnim izborima.
 
Mandat odbornika Skupštine opštine mora biti potvrđen od strane komisije zadužene za verifikaciju mandata koju osniva Skupština opštine pre potpisivanja mandata svakog odbornika.
 
Svi odbornici Skupštine opštine pojedinačno potpisuju sledeću svečanu zakletvu ili svečanu izjavu dužnosti:
“Zaklinjem se (ili svečano izjavljujem) da ću izvršavati svoje dužnosti i koristiti svoja
ovlašćenja kao odbornik Skupštine opštine Novo Brdo časno, verno, nepristrasno, savesno i prema zakonu, da bih omogućio/la stvaranje uslova za miran život za sve građane”.
 
Odbornici Skupštine opštine koji ne potpišu zakletvu ili izjavu dužnosti u skladu sa stavovima 3 i 4 u toku trideset (30) dana od dana potvrđivanja rezultata izbora prestaće da budu odbornici ili oduzeće im se pravo odbronika Skupštine opštine.