Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Njoftim Kuvendi Komunal
05 janar 2018
logo.jpgNë bazë të dispozitave te nenit 44.1 pika Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë dispozitave të nenit  36 të Statutit të Komunës së Novobërdës. më shumë...

Është mbajtur mbledhja konstituive e KK Novobërdë
14 dhjetor 2017
IMG_1727.JPG

  sallën  e kuvendit  është  mbajtur mbledhja konstituive e Kuvendit  Komunal të Novobërdës.

më shumë...

Njoftim Kuvendi Komunal
05 dhjetor 2017
logo.jpgNë bazë  të dispozitave  neni  43.1  të Ligjit për  Vetëqeverisje Lokale  si  dhe  ne  bazë    dispozitave neni  36  Statutit të Komunës  së Novobërdës. më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues
 

news__1426091444.jpg
udhezuesIMG_sr-jpg-aspx---Copy.jpg
download-jpg-aspx-(1).jpg