Vendimet e Kuvendit të Komunësvendimet-(11).bmpimagesCABLHCDP-(1).jpg

Vendimet-2014                             me shume...

________________________________________________________________

vendimet-(11).bmpimagesCABLHCDP-(1).jpg

Vendimet-2013                             me shume...

________________________________________________________________

vendimet-(11).bmpimagesCABLHCDP-(1).jpg

Vendimet-2012                             me shume...

________________________________________________________________vendimet-(11).bmpimagesCABLHCDP-(1).jpg

Vendimet-2011                             me shume...

________________________________________________________________

vendimet-(10).bmp


  imagesCABLHCDP-(2).jpg

Vendimet-2010                              me shume...       ___________________________________________________________________________
vendimet-(1).bmp  imagesCABLHCDP-(3).jpg

 Vendimet-2009                              me shume...

___________________________________________________________________________
vendimet-(2).bmp  imagesCABLHCDP-(4).jpg

Vendimet-2008                          me shume...

___________________________________________________________________________
vendimet-(3).bmp


 

imagesCABLHCDP-(5).jpg

 
Vendimet-2007                             me shume...


___________________________________________________________________________
vendimet-(4).bmp
 


imagesCABLHCDP-(6).jpg

Vendimet-2006

___________________________________________________________________________
vendimet-(5).bmp


imagesCABLHCDP-(7).jpg


Vendimet-2005


___________________________________________________________________________
vendimet-(6).bmpimagesCABLHCDP-(8).jpg

Vendimet-2004

___________________________________________________________________________
vendimet-(7).bmpimagesCABLHCDP-(9).jpg

Vendimet - 2003


___________________________________________________________________________