Republika e Kosoves

Gjakovë

Dezinfektimi emergjent i gjitha objekteve dhe hapesirave publike

2021/03/02 - 10:54

Forma e aplikacionit: Dezinfektimi emergjent i gjitha objekteve dhe hapesirave publike