Republika e Kosoves

Gjakovë

Ftese dhe Rend Dite per Mbledhjen e 2-te te Kuvendit te Komunes

2024/02/09 - 8:29

Forma e aplikacionit: Ftese dhe Rend Dite per Mbledhjen e 2-te te Kuvendit te Komunes