Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja 2 – Pika 1 – Procesverbali nga mbledhja e pare e Kuvendit te Komunes

2024/02/09 - 8:28

Forma e aplikacionit: Mbledhja 2 – Pika 1 – Procesverbali nga mbledhja e pare e Kuvendit te Komunes