Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja 2 – Pika 3 – Plani Strategjik i Auditorit te Brendshem 2024, 2025 dhe 2026

2024/02/09 - 8:26

Forma e aplikacionit: Mbledhja 2 – Pika 3 – Plani Strategjik i Auditorit te Brendshem 2024, 2025 dhe 2026