Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali nga mbledhja e 11-te e kuvendit dhjetor 2023

2024/02/08 - 3:54

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e 11-te e kuvendit dhjetor 2023