Republika e Kosoves

Gjakovë

Renovimi – Rrethimi i terreneve sportive – Kontrate dy vjecare – Vetoni – Adrizaun Rrethoja

2021/03/01 - 2:21

Forma e aplikacionit: Renovimi – Rrethimi i terreneve sportive – Kontrate dy vjecare – Vetoni – Adrizaun Rrethoja