Republika e Kosoves

Gllogoc

Plani vjetor i Kryetarit dhe Qeverisë Komunale për vitin 2023

2023/01/04 - 10:20

Forma e aplikacionit: Plani vjetor i Kryetarit dhe Qeverisë Komunale për vitin 2023