Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.30-2019-KG për miratimin e raportit tremujor financiar për vitin 2019

2019/06/06 - 9:05

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.30-2019-KG për miratimin e raportit tremujor financiar për vitin 2019