Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim për plotësim/ndryshim të vendimit bazë Sh.01 Nr.14712 dt:12.05.2022

2022/11/25 - 9:17

Forma e aplikacionit: Vendim për plotësim/ndryshim të vendimit bazë Sh.01 Nr.14712 dt:12.05.2022