Republika e Kosoves

Kamenicë

Seanca e Jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal 08.06.2019

Seanca e Kuvendit Komunal Kamenicë

video 1