Republika e Kosoves

Novobërdë

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Informata personale

Emri dhe mbiemri: Goran Simijonovic
Adresë: Fshati Strazhë – Novobërdë
E-mail: goran.simijonovic@rks-gov.net
Telefoni fiks:
Data e lindjes: 25. 06. 1985
Profesioni: Ekonomist i diplomuar