Republika e Kosoves

Pejë

Furnizim me Pajisje (Aparate) pastrimit dhe material shpenzues sanitar dhe dezinfektues LOT 1- Furnizim me Pajisje per pastrimin dhe material shpenzues sanitar dhe dezinfektues LOT 2- Furnizim me Aparate per pastrim dhe dezinfektim

2022/05/25 - 8:47

Forma e aplikacionit: Furnizim me Pajisje (Aparate) pastrimit dhe material shpenzues sanitar dhe dezinfektues LOT 1- Furnizim me Pajisje per pastrimin dhe material shpenzues sanitar dhe dezinfektues LOT 2- Furnizim me Aparate per pastrim dhe dezinfektim