Republika e Kosoves

Pejë

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT-Ndërtim i sallës së edukatës fizike në shkollën fillore “ 2 Korriku ” në fshatin Loxhë në Pejë – Vazhdim i projektit RITENDER

2022/11/10 - 12:36

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT-Ndërtim i sallës së edukatës fizike në shkollën fillore “ 2 Korriku ” në fshatin Loxhë në Pejë – Vazhdim i projektit RITENDER