Republika e Kosoves

Pejë

Raporti mujor i pranimeve dhe shpenzimev buxhetore muaji Dhjetor 2018

2019/02/11 - 2:34

Forma e aplikacionit: Raporti mujor i pranimeve dhe shpenzimev buxhetore muaji Dhjetor 2018