Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.78-2022 mbi miratimin e Planit të punës se KKSB-së dhe Plani i Punës së KKSB-së për 2023

2023/01/17 - 4:29

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.78-2022 mbi miratimin e Planit të punës se KKSB-së dhe Plani i Punës së KKSB-së për 2023