Asambleistët e Kuvendit Komunal Prishtinë

        Emri dhe Mbiemri:     Halim Halimi
Viti i lindjes:                1955
Numri i telefonit:        044/500 769
E-mail:                         halim.halimi@rks-gov.net
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Jurist
Adresa e banimit:      Rr."Gazmend Zajmi" nr.11
Mandati:                       V
      Fisnik-Osmani.JPG

Emri dhe Mbiemri:  Fisnik Osmani
Viti i lindjes: 1988
Numri i telefonit: 044/270 440
E-mail:
fisnik.o@gmail.com      
Subjekti politik: LDK
Profesioni:
Inxhinerier i Mekanikës   
Grada e studimeve: Msc. i Inxhinierisë Mekanike, Universiteti i Prishtinës

Përvoja e punës: 2011 –2014 - Ngrohtorja e Qytetit “ TERMOKOS”, Sh.a – Inxhinier përgjegjës në Departamentin e Distribuimit. 2014 – vijon – Universiteti i Mitrovicës “ Isa Boletini”, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike – Asistent

Adresa e banimit: Rr. "Fehmi Krasniqi", nr. 9 
Mandati: I
      Emri dhe Mbiemri:       Qëndron Kastrati
Viti i lindjes:                   1988
Numri i telefonit:           044/675 670
E-mail:                           qendron@hotmail.com
Subjekti politik:             VV
Profesioni:                     Absolvent i inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike
Adresa e banimit:         Lagjja "Mati 2"
Mandati:                          I
      Emri dhe Mbiemri:     Lirak Çelaj
Viti i lindjes:                1973
Numri i telefonit:        044/500 514
E-mail:                         l_celaj@hotmail.com
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                   Aktor
Adresa e banimit:       Lagjja "Velania"
Mandati:                        I
        Emri dhe Mbiemri:  Mirlinda Sopi
Viti i lindjes:  1987
Numri i telefonit: 044/458 620
E-mail:  mirlinda.sopi@gmail.com
Subjekti politik: AKR
Profesioni:  Mjeke - Stomatologe
Grada e studimeve:  Vazhdon studimet e doktoratës në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, si dhe specializante e vitit të fundit në Klinikën e Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale.
Përvoja e punës: Nga viti 2012 punon si mjeke stomatologe në ordinancën specialistike Fluor Dent ku vazhdon ende të punoj. Në vitin 2014/2015 ka qenë e angazhuar si asistente në Fakultetin e Mjekësisë, dega Stomatologji
Adresa e banimit:  Rr. "Kuvendi i Junikut"
Mandati:   I
      Emri dhe Mbiemri:     Brahim Mehmetaj
Viti i lindjes:                1970
Numri i telefonit:        044/103 402
E-mail:                         bimi.mehmetaj@hotmail.com
Subjekti politik:           LB
Profesioni:                  Ing. i dipl. i gjeologjisë
Adresa e banimit:      Rr."Isa Kastrati"
Mandati:                       I
    Emri dhe Mbiemri:     Abetare Fazliu
Viti i lindjes:                1992
Numri i telefonit:        044/106 733
E-mail:                         abeetare@msn.com
Subjekti politik:           LB
Profesioni:                  Ekonomiste - Menaxhment dhe Informatikë    
Adresa e banimit:      Kodra e Diellit,  rr. “Afrim Zhitia” 
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Feti Mehdiu
Viti i lindjes:                1944
Numri i telefonit:        044/897 439
E-mail:                         fetimehdiu@hotmail.com
Subjekti politik:           PD
Profesioni:                  Prof. universiteti – pensionist
Grada e studimeve: Phd. i shkencave filologjike – Universiteti i Prishtinës
Adresa e banimit:      Matiçan
Mandati:                       II
      Emri dhe Mbiemri:     Visar Arifaj
Viti i lindjes:                1987
Numri i telefonit:        045/511 001
E-mail:                         visar.arifaj@gmail.com
Subjekti politik:           PF
Profesioni:                  Dizajn grafik
Adresa e banimit:      Lagjja "Dardania"
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Nenad Miladinović
Viti i lindjes:                1962
Numri i telefonit:        049/320 892
E-mail:                         nenad62ks@gmail.com
Subjekti politik:           G. I. Srpska
Profesioni:                  Elektroteknik
Adresa e banimit:      Bërnicë e Poshtme
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Cuneyd Ustaibo
Viti i lindjes:                1963
Numri i telefonit:        044/501 873
E-mail:                         cuneyd.ustaibo@rks-gov.net
Subjekti politik:           KDTP
Profesioni:                  Turizëm
Adresa e banimit:      Rr."Bajram Kelmendi"
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Hazir Borovci
Viti i lindjes:                1962
Numri i telefonit:        044/112 799
E-mail:                         hazir.b@gmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Jurist i diplomuar
Adresa e banimit:      Rr."Isa Kastrati" nr. 120
Mandati:                       III
      Emri dhe Mbiemri:     Vlora Dumoshi
Viti i lindjes:                1966
Numri i telefonit:        045/300 285
E-mail:                         vlora.dumoshi@rks-gov.net
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Profesoreshë në Fakultetin e Filologjisë
Adresa e banimit:      Lagjja "Dardania"
Mandati:                       II
      Emri dhe Mbiemri:     Agim Gashi
Viti i lindjes:                1958
Numri i telefonit:        044/509 901
E-mail:                         gashi-agim@hotmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Profesor
Grada e studimeve: Msc. në fushën e Administratës Publike, Kolegji Dardania
Përvoja e punës: Mësimdhënës në shkollën "Isa Boletini" në Busi 1979-1990, në shkollën "Pjetër Bogdani" në Prishtinë 1991, në shkollën "Dardania" në Prishtinë 1992-2007. Në KOmunën e Prishtinës në DKA dhe DSHPMSH 2008-2013. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme 2014-2016
Adresa e banimit:      Fshati Mramor
Mandati:                       II
      Emri dhe Mbiemri:     Shefki Gashi
Viti i lindjes:                1950
Numri i telefonit:        044/503 200
E-mail:                         shefkigashi@gmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Jurist
Adresa e banimit:      Mramor
Mandati:                       IV
      Emri dhe Mbiemri:     Mustafë Krasniqi
Viti i lindjes:                1962
Numri i telefonit:        044/422 002
E-mail:                         m.krasniqi62@gmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Arkitekt
Adresa e banimit:      Lagjja "Kalabria"
Mandati:                       III
      Emri dhe Mbiemri:     Shaip Hajrizi
Viti i lindjes:                1955
Numri i telefonit:        044/185 850
E-mail:                         shaip.h@hotmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Kontabilist
Adresa e banimit:      Rr."Ismet Krasniqi" nr.3
Mandati:                       III
      shefqet-(1).jpg Emri dhe Mbiemri:     Shefqet Sylejmani
Viti i lindjes:               
Numri i telefonit:       
E-mail:                        
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Këshilltar
Grada e studimeve:    Ekonomiste             
Adresa e banimit:     
Mandati:                       
   Emri dhe Mbiemri: Muhamet Nura
Viti i lindjes:  1951
E-mail: muhametnura@yahoo.com
Subjekti politik: LDK
Përvoja e punës: Zyrtar për burime njerëzore në KUR “Prishtina” nga viti 1980, 8 vitet e fundit menaxher ekzekutiv i Departamentit të Administratës
Adresa e banimit:  Lagjja Ulpiana
Mandati:  I
      Emri dhe Mbiemri:     Naime Osmani
Viti i lindjes:                1966
Numri i telefonit:        044/104 783
E-mail:                         naimeosmani@yahoo.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Politologe
Adresa e banimit:      Fshati Besi
Mandati:                       II
      Emri dhe Mbiemri:     Vjollca Dibra-Ibrahimi
Viti i lindjes:                1976
Numri i telefonit:        044/199 487
E-mail:                         vjollca.dibra@rks-gov.net
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Dr. e shkencave filologjike
Adresa e banimit:      Lagjja "Kalabria", blloku B 2, nr. 5
Mandati:                       II
      Emri dhe Mbiemri:     Ajnishahe Azemi
Viti i lindjes:                1955
Numri i telefonit:        044/248 736
E-mail:                         ajnishaheazemi@yahoo.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Profesoreshë e filozofisë dhe e sociologjisë
Adresa e banimit:      Rr. ’’Hys Popova’’, nr. 116
Mandati:                       IV
     
      
Emri dhe Mbiemri:     Hasime Krasniqi
Viti i lindjes:                1977
Numri i telefonit:        044/975 451
E-mail:                         krasiqi-hh@hotmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Arsimtare e mësimit klasor
Grada e studimeve:  Mr. Dega: “Mësimdhënia dhe kurrikulë” – Fakulteti i Edukimit-Prishtinë
Përvoja e punës: 1998-99 Sh. F. “Tefik Çanga” Koliq, 2001-2002 Sh. F. “Tefik Çanga” Koliq, 2003-2012 Sh. F. “Ganimete Tërbeshi” Llukarë, 2012 dhe akoma jam duke punuar në SHFMU “Hasan Prishtina” Prishtinë
Adresa e banimit:      Rr. “Nekibe Kelmendi”, Veternik
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Merita Surkishi
Viti i lindjes:                1981
Numri i telefonit:        044/729 038
E-mail:                         meritasurkishi@hotmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Master i shkencave filologjike
Adresa e banimit:      Rr. “Vëllezërit Fazliu"
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Flamur Shala
Viti i lindjes:                1963
Numri i telefonit:        044/509 272
E-mail:                         flamurshala@yahoo.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Dr. i shkencave filologjike
Adresa e banimit:      Lagjja ’’Dardania’'
Mandati:                       III
      Hetem.png Emri dhe Mbiemri:     Hetem Kupina
Viti i lindjes:               
Numri i telefonit:       
E-mail:                        
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  
Adresa e banimit:                    
Mandati:                       
       Emri dhe Mbiemri:     Besa Rafuna
Viti i lindjes:                1963
Numri i telefonit:        044/374 915
E-mail:                         besa.rafuna@gmail.com
Subjekti politik:           LDK
Profesioni:                  Laborante e biokimisë
Adresa e banimit:      Rr. “Taslixhe II‘’, nr. 5             
Mandati:                       III
      Emri dhe Mbiemri:     Ylli Hoxha
Viti i lindjes:                1979
Numri i telefonit:        044/148 850
E-mail:                         hoxhaylli@gmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Politolog
Adresa e banimit:      Rr. “Gazmend Zajmi”            
Mandati:                       I
 
      Emri dhe Mbiemri:     Hatixhe Latifi - Pupovci
Viti i lindjes:                1963
Numri i telefonit:        049/511 005
E-mail:                         hpupovci@gmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Profesoreshë në Fakultetin e Mjekësisë
Adresa e banimit:      Lagjja “Tasilixhe”          
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Hatixhe Hoxha
Viti i lindjes:                1961
Numri i telefonit:        044/193 442
E-mail:                         hatixhe_hoxha@hotmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Ligjëruese
Adresa e banimit:      Rr. “Luan Haradinaj”, nr. 9            
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri: Sylejman Pireva
Viti i lindjes:  1950
Numri i telefonit:  044/173 170
E-mail:  pireva_s@hotmail.com
Subjekti politik: LVV
Profesioni:  Profesor i gjuhës dhe i letërsisë shqipe
Grada e studimeve: Bsc. Gjuhë dhe letërsi shqipe, Fakulteti Filozofi
Përvoja e punës: Mësues në Lupç i Poshtëm 1970-1971, Mësues në Besi 1972-1973, Mësimdhënës në shkollën teknike "Nikolla Teslla" në Ferizaj 1974-1975, Profesor në Gjimnazin "Ivo Llolla Ribar" (tani "Sami Frashëri") në Prishtinë 1975-1978, Bibliotekar në Bibliotekën publike "Miladin Popoviç" (tani "Hivzi Sulejmani") 1978-1999, Drejtor i Bibliotekës publike "Hivzi Sulejmani" 1999-2008, Koordinator në Bibliotekën publike "Hivzi Sulejmani" 2009-2014, Asamblist i Kuvendit Komunal-Prishtinë 2914-2017, Pensionist 20015
Adresa e banimit: Mat 1            
Mandati:  I
      berat-lahu.jpg Emri dhe Mbiemri:     Berat Lahu
Numri i telefonit:      044/629-494
E-mail:                     lahu.berat@gmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Jurist
Përvoja e punës:         Drejtor në KEDS
 
      Emri dhe Mbiemri:     Teuta Krasniqi
Viti i lindjes:                1958
Numri i telefonit:        044/934 280
E-mail:                         pr.teutakrasniqi@gmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Profesoreshë e gjuhës shqipe
Adresa e banimit:      Lagjja “Velania”, Rr. “Hamdi Gashi”    
Mandati:                       I
     


      
Emri dhe Mbiemri:     Sadri Ramabaja
Viti i lindjes:                1961
Numri i telefonit:        044/209 780
E-mail:                         sramabaja@hotmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Politolog
Grada e studimeve: Phd. i Shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, Universiteti Europian të Tiranës
Përvoja e punës: Redaktor - Redaksia e "Zërit të Kosovës" Basel (Zvicër) 1987-1990, Përkthyes/Bashkëpunëtor social, Kryqi i Kuq i Zvicrës - Bern 1990-1998, Drejtor i Universitetit Popullor Shqiptar në Bazel 1999-2001, Këshilltar profesional në SWL Help! For Families, Bazel 2000-2001, Bashkëpunëtor Profesionel për Media në Institutin OST-West, Bern 2001-2004, Zyrtar i lart 137 për politika në Zyrën e Kryeministrit, Qeveria e Kosovës 2002-2005, Drejtor i Sekretarisë koordinuese në Zyrën e Kryeministrit, 2005-2006, Kryeredaktor i gazetës LAJM 2006-2008, Dekan dhe ligjërues në Kolegjin Universitar GJILANI 2007-2010, Ligjërues në UP "Ukshin Hoti", Prizren 2010-2011, Ligjërues në Universitetin Iliria 2011-vazhdon
Adresa e banimit:      Zllatar   
Mandati:                       II
      Emri dhe Mbiemri:     Bardha Rogova
Viti i lindjes:                1981
Numri i telefonit:        049/700 524
E-mail:                         bardha@rogova.org
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Menaxhuese e produksionit në media
Adresa e banimit:      Rr. ’’Lordi Bajran’’, hyrja I, nr.13  
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Genc Sherifi
Viti i lindjes:                1984
Numri i telefonit:        044/650 714
E-mail:                         gencsherifi@hotmail.com
Subjekti politik:           LVV
Profesioni:                  Jurist
Adresa e banimit:      Lagjja “Mati II”   
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Blerand Stavileci
Viti i lindjes:                1980
Numri i telefonit:        049/642 888
E-mail:                         blerand.stavileci@rks-gov.net
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                  Msc. Managment and IT 
Adresa e banimit:      Lagjja “Ulpiana” A4 – V/4   
Mandati:                       I
       Emri dhe Mbiemri:     Shaip Shabani
Viti i lindjes:                1978
Numri i telefonit:        045/ 217 777
E-mail:                         Shaipshabani01@gmail.com
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                  Jurist 
Adresa e banimit:      Bërnicë    
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Muhamet Selmani
Viti i lindjes:                1976
Numri i telefonit:        044/ 112 212
E-mail:                         muhametselmani@gmail.com
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                  Magjistër i ekonomisë          
Adresa e banimit:      Fshati Barilevë  
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Lirie Avdiu
Viti i lindjes:                1988
Numri i telefonit:        044/ 113 301
E-mail:                         lirieavdiu@gmail.com
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                  Politologe          
Adresa e banimit:      Prishtinë  
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Laura Zherka
Viti i lindjes:                1970
Numri i telefonit:        044/ 113 301
E-mail:                         laura.zherka@rks-gov.net
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                  Inxh. e diplomuar e Arkitekturës     
Adresa e banimit:      Lagjja “Bregu i Diellit” 
Mandati:                       II
     DSC_6159-ok-2.jpg Emri dhe Mbiemri:     Egzona Podvorica
Viti i lindjes:               
Numri i telefonit:       
E-mail:                        
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:            Ekonomiste
Grada e studimeve: Master;  Fakulteti Ekonomik-UP, Ndërmarrësi dhe Zhvillim Ekonomik Lokal                           
Adresa e banimit:       
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Shemsi Veseli
Viti i lindjes:                1961
Numri i telefonit:        044/ 156 774
E-mail:                         shemsi.veseli@gmail.com
Subjekti politik:           PDK
Profesioni:                  Mjek, specialist i biokimisë klinike         
Adresa e banimit:      Rr. “Gazmend Zajmi” 2/2.1.1, kompleksi banesor ”Dielli”, lagjja “Bregu i Diellit”  
Mandati:                       IV
   Emri dhe Mbiemri:     Sami Boroci
Viti i lindjes:                1990
Numri i telefonit:        044/ 402 086
E-mail:                       sami.boroci@gmail.com
Subjekti politik:           AKR
Profesioni:                  Ekonomist  
Adresa e banimit:      Rr. "Ulëzat"
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri: Sofije Bunjaku
Viti i lindjes: 1964
Numri i telefonit: 044/ 458 620
E-mail:  sofijebunjaku@hotmail.com
Subjekti politik: AKR
Profesioni: Master i edukimit      
Grada e studimeve: Msc. Udhëheqja në Arsim, Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtinës
Përvoja e punës: Nga viti 1989 e deri më tani, ushtron detyrën e mësimit klasorë, mësuese në Shkollën Fillore: "Hasan Prishtina", Prishtinë
Adresa e banimit:  Lagjja “Dardania” SU 3/2, LA A1, nr. 1  
Mandati: I
 
      Emri dhe Mbiemri: Remzi Pacolli
Viti i lindjes: 1966
Numri i telefonit: 044/198 547
E-mail:  pacolli.r@hotmail.com
Subjekti politik: AKR
Profesioni:  Menaxher i furnizimit  
Grada e studimeve: Bsc. Në biznes dhe Menaxhment – Kolegji Universum 
Përvoja e punës: Menaxher i furnizimeve në kompanin Esarom Kosova prej viteve 2004-2013
Adresa e banimit: Rr. “Oda” p.n. 10510 Hajvali  
Mandati:  II
      Emri dhe Mbiemri:     Rita Begolli
Viti i lindjes:                1991
Numri i telefonit:        044/237 897
E-mail:                         begolli.rita@gmail.com
Subjekti politik:           AAK
Profesioni:                  Ekonomiste     
Adresa e banimit:      Rr. “Mustafë Hoxha”, nr. 34 a  
Mandati:                       I
     Emri dhe Mbiemri:     Imer Rusinovci
Viti i lindjes:                1964
Numri i telefonit:        044/160 943
E-mail:                 imer.rusinovci@gmail.com
Subjekti politik:           AAK
Profesioni:                  Profesor i UP-së, Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë  
Adresa e banimit:      Rr. “Haxhi Zeka"
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Fadil Gashi
Viti i lindjes:                1963
Numri i telefonit:        044/195 821
E-mail:                       Valmir.gg@hotmail.com
Subjekti politik:           AAK
Profesioni:                  Ekonomist    
Adresa e banimit:      Lagjja “Kodra e Diellit”
Mandati:                       I
      Emri dhe Mbiemri:     Kimet Zeqa
Viti i lindjes:                1949
Numri i telefonit:        049/248 021
E-mail:                      kimetzeqa@hotmail.com
Subjekti politik:           PD
Profesioni:                  Infermiere, pensioniste    
Adresa e banimit:      Rr. ‘’ Luan Haradinaj’’ 
Mandati:                       III
      Emri dhe Mbiemri:     Abit Kastrati
Viti i lindjes:                1955
Numri i telefonit:        044/178 013
E-mail:                        ajronii@hotmail.com
Subjekti politik:           I pavarur
Profesioni:                  Tregtar
Adresa e banimit:      Rr. ‘’Rifat Krasniqi’’, nr. 206 
Mandati:                       I