Republika e Kosoves

Shtërpcë

VENDIM PËR MIRARIMIN E DRAFT PLANIT TË KOMITWTIT KOMUNAL PËR SIGURI NË KOMUNITET PËR VITIN 2019

2019/05/27 - 11:52

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR MIRARIMIN E DRAFT PLANIT TË KOMITWTIT KOMUNAL PËR SIGURI NË KOMUNITET PËR VITIN 2019