Republika e Kosoves

Shtime

B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit-Mirëmbajtja dhe riparimi i RTG digital Shimaduz,Japan për QKMF-në Dr.Vezir Bajrami Shtime

2023/03/16 - 1:55

Forma e aplikacionit: B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit-Mirëmbajtja dhe riparimi i RTG digital Shimaduz,Japan për QKMF-në Dr.Vezir Bajrami Shtime