Republika e Kosoves

Viti

Vendim per plotesim ndryshim te vendimit per caktimin e lokacionit per Gjykaten ne Viti

2022/11/22 - 12:39

Forma e aplikacionit: Vendim per plotesim ndryshim te vendimit per caktimin e lokacionit per Gjykaten ne Viti