Republika e Kosoves

Vushtrri

 

MEHMET SELACI

I lindur me 27.07.1988 në Vushtrri

Aktualisht Drejtor i Drejtorisë së Administratës së Komunës së Vushtrrisë, sekretar organizativ në qendren e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Vushtrri dhe anëtar i këshillit të përgjithshem në këtë subjekt.
Ish anëtar i Kuvendit Komunal Vushtrri dhe shef i grupit Kuvendar të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Kuvendin e Vushtrrisë, i Komisionit për Politikë dhe Financa, dhe shumë komisioneve të tjera.
I përzgjedhur si një ndër anëtarët më aktiv në K.K Vushtrri nga raporti i monitorimit të punës së K.K Vushtrri financuar nga zyra e BE-së .

Përgatitja profesionale:
-Bachelor i Administrates Publike.
-Absolvent i nivelit Master, drejtimi Politika të BE-së.
-Student i Gjuhës dhe Letersisë Gjermane në Universitetin e Prishtinës.

-I certifikuar në ‘Job Skills Training’ nga USAID
-Diplomë nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme për pjesëmarrje në shkollën për të drejtat e njeriut.
-Pjesë e grupit për transformimin e konflikteve, projekt i financuar nga USAID, që implementohet nga NDI .
Aktor në teatrin e qytetit në Vushtrri, i shpërblyer me çmimin ‘’Aktori më i mirë premtues’’ në festivalin mbarëkombëtar të komedisë.
Moderator në Radio.
Organizator i shumë eventeve humanitare dhe organizimeve tjera, ish kryetar i tifozeve vushtrrias “Forca”.

Me datën 27.12.2017 me vendim të Kryetarit të Komunës së Vushtrrisë , emërohet Drejtor i Drejtorisë për Administratë.

mehmet.selaci@rks-gov.net

038 200 42433

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Administratë:

Drejtoria e administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për:

Përgjegjësitë e administratës:

Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë:

Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Administratës është e organizuar në këta sektorë:

  1. Zyra e Gjendjes civile;
  2. Sektori për Punë të Përbashkëta dhe Teknologji Informative;
  3. Qendra për Shërbim me Qytetar.
  4. Zyra për të Drejtat e Njeriut