Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Edona Gashi

Drejtore e Drejtorisë për Administratë

 

E lindur ne Vushtrri, Znj. Edona ka perfunduar shkollen fillore dhe te mesme poashtu ne Vushtrri.

Ka diplomuar ne Universitetin e Prishtines, ne Fakultetin Ekonomik, niveli BACHELOR.

Eshte ne vitin e fundit MASTER, ne Universitetin e Prishtines, gjegjesisht Fakulteti Ekonomik.

Ka qene pjesemarrese ne shume aktivitete vullnetare e projekte me organizata te huaja.

Znj. Edona Gashi më 08.03.2021 është emeruar Drejtore e Drejtorisë së Administrates Komunale.

Zyra nr. 15

038 200 42433

edona.e.gashi@rks-gov.net

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Administratë:

Drejtoria e administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për:

Përgjegjësitë e administratës:

Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë:

Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Administratës është e organizuar në këta sektorë:

  1. Zyra e Gjendjes civile;
  2. Sektori për Punë të Përbashkëta dhe Teknologji Informative;
  3. Qendra për Shërbim me Qytetar.
  4. Zyra për të Drejtat e Njeriut