Republika e Kosoves

Vushtrri

Hava Mlinaku

Drejtore e Drejtorisë për Administratë

E lindur më 10.01.1987 në Vushtrri.

Studime posdiplomike në Master i Shkencave Kompjuterike, studimet bachelor të përfunduara në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, në Fakultetin e Shkencave Metematiko Natyrore, Drejtimi Shkenca Kompjuterike.

Shkolla e mesme në gjimnazin Eqrem Çabej në Vushtrri.

Nga viti 2008 e punësuar në institucionin mikrofinanciar KEP Trust, si Zyrtare Mbështetëse e Degës.

Në zgjedhjet komunale të vitit 2021, e nominuar nga Partia Demokratike e Kosoves në garën për asamble komunale, ku edhe ka fituar vota të mjaftueshme për të qenë

asambleiste.

Me 17 Dhjetor 2021 u emërua Drejtore e Drejtorisë për Administratë .

 

Jeton dhe vepron në Vushtrri, është e martuar dhe ka tre fëmijë.

Zyra nr. 15

038 200 42433

hava.mlinaku@rks-gov.net

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Administratë:

Drejtoria e administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për:

Përgjegjësitë e administratës:

Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë:

Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Administratës është e organizuar në këta sektorë:

  1. Zyra e Gjendjes civile;
  2. Sektori për Punë të Përbashkëta dhe Teknologji Informative;
  3. Qendra për Shërbim me Qytetar.
  4. Zyra për të Drejtat e Njeriut