Republika e Kosoves

Vushtrri

Konkurs për Nëpunës Teknik dhe Mbështetës 3 në IP ”Foleja”, SHFMU ”A.Z.Çajupi”, SHFMU ”7 Marsi dhe SHF ”Mustafë Venhari” Vushtrri

2023/03/17 - 5:28

Forma e aplikacionit: Konkurs për Nëpunës Teknik dhe Mbështetës 3 në IP ”Foleja”, SHFMU ”A.Z.Çajupi”, SHFMU ”7 Marsi dhe SHF ”Mustafë Venhari” Vushtrri