Mirë se vini në Viti


Të nderuar vizitor,  Web-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë vazhdon të jetë një dritare informative për qytetarët, ndonëse tani me një version më efektiv, ku ju ofron mundësin të informoheni me zhvillimet komunale e po ashtu edhe të ju ofroj shërbimet e nevojshme.

 

      
 
Fillimi
Komuna
Kuvendi
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Lajmet
Shpalljet
Prokurimi
FAQ
 


 


Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm për Komunën e Vitisëmë shumë...


Raporti për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës  më shumë...


RAPORTI AUDITIMIT
Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Vitisë për vitin 2013 më shumë... 


Strategjia Komunale për personat me aftësi të kufizuara (2015-2018) më shumë...


Strategjia pёr Informim dhe Komunikim e Komunёs sё Vitisё 2016-2018 më shumë...


Udhëzues për Biznes dhe Investime në Viti - më shumë...

A Business and Investment Guide for Viti - read more...


 Të Drejtat Gjuhësore në Kosovë


Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët më shumë... 


Të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare më shumë...


Rrugët e qytetit  të Vitisë
      Kontakto Komunën 

    0280/381-647
        prej orës 08:00-16:00

Kontakto Komunën

Njoftim


NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË

Njoftojmë tatimpaguesit se Ministria e Financave nga data 1 Mars tatimpaguesve ua mundëson marrjen (shtypjen) e faturës, përcjelljen e gjendjes, si dhe bërjen e pagesës së tatimit në postë apo në bankë. Përveç kësaj, numri UNIREF në faturë ua mundëson tatimpaguesve që ta kryejnë pagesën edhe përmes sistemit bankar, e-banking. Kusht është futja e të dhënave personale në regjistrin e tatimit në pronë siç janë: emri, mbiemri dhe numri personal.
Për t’u qasur në shërbimin elektronik, tatimpaguesit duhet të vizitojnë ueb faqen zyrtare të DTP-së: https://fatura.tatimineprone-rks.org/
 

NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË PËR FALJEN E BORXHEVE

Në zbatim të Ligjit nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, Komuna e Vitisë bën publikimin e  listave  të personave fizik dhe juridik, të cilët duke ju nënshtruar ligjit mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike (tatimi në pronë) për periudhën deri më 31 dhjetor 2008. Listat janë të publikuara në faqen zyrtare të Komunës dhe në ndërtesën e tatimit në pronë. Listat pasqyrojnë gjendjen e të dhënave deri me dt. 01 Tetor 2015. 

 Për më rreth këtij njoftimi si dhe të listave për falje të borxheve kliko: më shumë...

 

Lajme


Kuvendi komunal i Vitisë mbajti seancën e tretë të rregullt
29 mars 2017

 

Në seancën e sotme të tretën me radhë të Kuvendit Komunal të Vitisë, përpos pikave të parapara për këtë mbledhje, këshilltarët fillimisht kanë parashtruar pyetje dhe kanë shpreh interesime për një varg çështjesh të ndryshme. Ndër pikat që më së shumti u debatua në këtë seancë, ishte ajo rreth Propozim vendimit për shqyrtimin dhe aprovimin e autorizimit dhe kushteve për borxhin afatgjatë nga Qeveria e Austrisë, për miratimin e projektit për furnizimin me ujë dhe rregullimin e kanalizimeve për të gjithë qytetaret e Komunës së Vitisë, rehabilitimin dhe rregullimi i shtratit te lumit Morava, si dhe shtrimi i rrugëve fushore. 

më shumë...

Komuna e Vitisë stimulon bashkëpunimin në mes prodhuesve dhe pikave shitëse
29 mars 2017
 Zyra për Investime dhe Mbështetje të Bizneseve në Viti, në bashkëpunim me Grupin Lokal të Veprimit , si dhe në përkrahje të Projektit për Aftësim dhe Punësim Rural  (S4RE), i cili implementohet nga Helvetass Intercooperation, kanë zhvilluar të mërkurën një punëtori me temë "Biznesi për Biznes", ku prodhuesit e ndryshëm si dhe pronarët e pikave të shitjes , kanë paraqitur problemet dhe vështirësitë që ndikojnë në bashkëpunim më të madh në prodhimin dhe shitjen e produkteve të ndryshme . 
më shumë...

Kryetari Haliti priti në takim znj. Dianna Paleqiun, zyrtare e lartë nga USAID-i nga Uashingtoni
29 mars 2017
Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti me bashkëpunëtor ka pritur sot në takim znj. Dianna Palequin, zyrtare e lartë nga USAID-i Amerikan me Seli në Uashington. Gjatë këtij takimi kryetari Haliti e ka njoftuar atë mbi bashkëpunimin e Komunës së Vitisë me programin USAID . Ndër tjerash kryetari Haliti përmendi programin e USAID-it për të Drejtat Pronësore (PRP) duke cilësuar se ky projekt është shumë i rëndësishëm për këtë komunë dhe bëri me dije se projekti në fjalë synon të zgjedh disa probleme me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare në këtë drejtim. 
 
më shumë...

N J O F T I M
28 mars 2017
  PROJEKTI  I  AKSIONIT PËR PASTRIM NË MUAJIN PRILL  2017, ME MOTON                                                   ”PASTRO DHE RUAJE” 

Me rastin e Ditës së Tokës, 22, Prillin, Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit, përkatësisht, Sektori i Mjedisit  muajin prill e shpallë muaj të pastrimit , në gjithë territorin e Komunës së Vitisë.

më shumë...

 

Komuna Online

DSC03291.JPG

  Kryetari i Komunës

z. Sokol Haliti 

 


   Buxheti i Komunës së Vitisë


 Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati 
document_list.png