Republika e Kosoves

Gjilan

Komuniteti rom paraqesin kërkesat e tyre

2024/06/07 - 8:24

Aktivitetet e buxhetimit me pjesëmarrje kanë vazhduar edhe me qytetarët e komunitetit rom të Komunës së Gjilanit.

“Komuniteti rom në buxhetimin me pjesëmarrje do të vendosin për projektin me prioritet”, tha drejtoresha e Administratës së Përgjithshme Arbenita Sopi Haziri.

Ata morën pjesë në takimin e organizuar me drejtorët e Komunës së Gjilanit dhe listuan propozimet e tyre:

1. Park për fëmijë
2. Terren sportiv
3. Rregullimi i ujësjellësit
4. Rregullimi i ndriçimit publik

Me datë 20 qershor, komuniteti rom merr pjesë dhe vendos.